Naar hoofdinhoud gaan
Zoeken op
X

Privacy beleid

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom

Door de gebruiker verstrekte informatie - Wanneer u onze Site of Dienst gebruikt, kan het zijn dat u persoonsgegevens verstrekt, die wij als gevolg daarvan kunnen verzamelen. Persoonsgegevens zijn alle vormen van informatie waarmee een individu kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld naam, e-mailadres, postadres, en creditcard- of andere factureringsgegevens. Voorbeelden van wanneer deze informatie kan worden verstrekt omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wanneer u zich registreert op onze site, zich abonneert op onze diensten, enquêtes invult waarvoor u toestemming hebt gegeven en wanneer u contact met ons hebt opgenomen.

Automatisch verzamelde informatie - Als u onze Site of Dienst gebruikt, kunnen wij automatisch informatie over uw computer verzamelen, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Wij doen dit door gebruik te maken van cookies. Alle informatie die automatisch wordt verzameld, zijn statistische gegevens over de surfacties en -patronen van onze Gebruikers. Sommige van deze gegevens worden onder meer gebruikt voor locatiegebonden diensten, zoals het gebruik van ons chatsysteem dat ons team op de hoogte stelt van uw locatie.

Door de gebruiker verzamelde informatie - Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen om de volledige functionaliteit van de aangeboden functies te garanderen, afhankelijk van de manier waarop u, de gebruiker, onze dienst gebruikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld namen, postadressen en contactnummers (naast andere informatie) van u opslaan zodat wij bestellingen kunnen uitvoeren die via onze Service worden geplaatst.

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen op verschillende manieren tijdens de levering van onze diensten en de exploitatie van ons bedrijf, waaronder de volgende:

Operaties

  • Om ervoor te zorgen dat alle functies die wij aanbieden beschikbaar, functioneel en onderhouden zijn
  • Om alle zakelijke essentiële administratieve processen uit te voeren
  • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u ervoor kiest dit te doen
  • Om de service die wij aanbieden te verbeteren door nieuwe functies te ontwikkelen en de functionaliteit van bestaande functies te verbeteren

Communicatie

  • Ons team in staat te stellen ondersteuning te bieden aan gebruikers wanneer daarom wordt verzocht of wanneer dit nodig is
  • Onderzoeken van eventuele problemen die voortvloeien uit het gebruik van onze service
  • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze service
  • Om informatie te verschaffen die u hebt aangevraagd of waarvan wij denken dat deze van werkelijk belang voor u kan zijn. Dit omvat updates over de diensten die wij aanbieden, promoties en algemene bedrijfsinformatie. U kunt zich hier op elk moment voor afmelden door uw voorkeuren in uw accountmenu te wijzigen

 

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beveiligen

Wanneer uw gegevens aan ons worden verstrekt, zorgen wij ervoor dat er passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen om uw gegevens te beschermen. Deze veiligheidsmaatregelen worden toegepast om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens in ons bezit niet worden onderworpen aan enige vorm van onwettige verwerking, waaronder onopzettelijk verlies, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Onze site en dienst hebben SSL-encryptie (Secure Socket Layer) naast andere algemene veiligheidsmaatregelen zoals firewalls en wachtwoordbescherming voor bepaalde delen van onze dienst. Onze werknemers zijn opgeleid om ervoor te zorgen dat alle administratieve processen worden gevolgd om ervoor te zorgen dat uw gegevens dienovereenkomstig worden behandeld en verwerkt. Deze maatregelen worden regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op de meest veilige manier worden opgeslagen.

Daarnaast zullen wij deze diensten voortdurend controleren om ervoor te zorgen dat op elk moment aan de vereisten wordt voldaan en dat de gegevens die zij bewaren op een veilige en bevredigende manier worden opgeslagen met behulp van de meest recente beveiligingsmaatregelen. Wij zullen, voor zover ons bekend, geen gegevens verwerken, opslaan of overdragen aan een dienst die niet voldoet aan de GDPR of die geen adequate beveiligingsmaatregelen heeft getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.